ข่าว

ภาพงานมหกรรมผ้าไหม 2563 ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 10

เอกอัครราชทูต​สาธารณรัฐ​สิงคโปร์​และภริยา

เอกอัครราชทูต​ออสเตรเลีย​และภริยา

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 คณะ อุตสาหกรรม​สิ่งทอ​และ​ออกแบบ​แฟชั่น​ได้ร่วมนำเสนอผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายท่านเอกอัครราชทูต​สาธารณรัฐ​สิงคโปร์​และภริยา และท่านเอกอัครราชทูต​ออสเตรเลีย​และภริยา ในงานมหกรรมผ้าไหม 2563 ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 10 ณ หอประชุมกองทัพเรือ ทั้งนี้ต้องขอ​ขอบคุณ อาจารย์ ดร.จรัสพิมพ์ วังเย็น อาจารย์ไกรฤกษ์​ วิเสสพันธุ์​ อาจารย์ ดร.ฐิติมา พุทธบูชา​ และนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับคณะในครั้งนี้ ที่สำคัญขอขอบคุณ​ชมรมผู้ปกครองและศิษย์เก่าชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอที่ให้การสนับสนุนการทำงานในครั้งนี้ด้วยคะ

รายชื่อนักศึกษาที่ร่วมออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมไทยให้กับคณะทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงค์โปร์
1) นางสาวจิรวรรณ เหมะรังคะ  (Miss Jirawan Hemarungkha)
2) นางสาววิมลศิริ เภาแพง  (Miss Wimolsiri Paowpang)
3) นางสาววรรณศิริ จันทนากูล  (Miss Wansiri Juntanakul)

รายชื่อนักศึกษาที่ร่วมออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมไทยให้กับคณะทูตสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย
1) นายไชยภัทร สมมณีย์ ชื่อภาษาอังกฤษ  (Mr. Chaiyaphat Sommanee)
2) นางสาวชลมารค บุญธรรม  (Miss Chonlamark Boontham)
3) นายเพชรวุฒิ บูชา  (Mr. Petchawut Boocha)
4) นายวุฒิชัย วิฑิตวิริยะกุล  (Mr. Wuttichai Vititviryakul)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *