ประกาศเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์เป็น 6 มีนาคม 2561

1.ประกาศเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา ปวช. และ ปวส. เข้าศึกษาต่อ ป.ตรี ประเภทรับตรง (ด่วนที่สุด)

2.กำหนดการและเงื่อนไขการรับสมัครนักศึกษา ม.6 เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2561 (ด่วนที่สุด)

                                                 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *