ข่าว

นิทรรศการภาพถ่าย ‘Life In The Frames’ 25-29 มกราคม 2562

ขอเชิญร่วมนิทรรศการภาพถ่าย ‘ Life in the frames ‘ ของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร ในรายวิชาการถ่ายภาพเพื่องานออกแบบ ภายในงานพบกับการจัดแสดงภาพถ่าย และการจัดจำหน่ายภาพที่ระลึก พร้อมเครื่องดื่มฟรีภายในงาน เริ่มตั้งแต่ 25 – 29 มกราคม 2562 เวลา 9:00 น. เป็นต้นไปณ ร้าน กชาติ คาเฟ่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *