ชมรายการมหาวิทยาลัยท้าฝัน เรื่องงานวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นใยผักตบชวา ของอาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี

ขอเชิญติดตามชมรายการ มหาวิทยาลัยท้าฝัน ทางช่อง ททบ.5 ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 10.58 น. เรื่องงานวิจัย “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นใยผักตบชวา” ของท่านอาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ชมรายการ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *