ชมรายการคัมภีร์วิถีรวย เรื่องการพิมพ์และเพนท์ผ้าฝ้ายด้วยสีครามจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษา

ขอเชิญติดตาม รับชมรายการคัมภีร์วิถีรวย ในเรื่อง การพิมพ์และเพนท์ผ้าฝ้ายด้วยสีครามจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร. พระนคร ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี (MCOT HD ช่องหมายเลข 30) ในวันที่ 31 มกราคม 2560 ในเวลา 14.30 – 15.00 น.

ชมรายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *