กิจกรรม

งานแฟชั่นโชว์ INGREDIENT ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ท่านคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เป็นประธานในพิธีเปิด งานแฟชั่นโชว์ INGREDIENT จัดโดย

สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นณ ลานอเนกประสงค์ข้างคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ซึ่งเป็น

การนำเสนอผลงานการออกแบบของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 นำเสนอการออกแบบเสื้อผ้าที่ผสมผสานลายพิมพ์เข้ากับพื้นผิวที่ดูแตกต่าง และการนำเสนอผลงาน

การออกแบบของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 นำเสนอการออกแบบเสื้อผ้าที่ผสมผสานผ้าไทยให้เข้ากับงานดีไซน์สมัยใหม่ มีผู้สนใจเข้าชมงานแฟชั่นโชว์เป็นจำนวนมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *