ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และ ลูกจ้างชั่วคราว

25 มิ.ย. 61

–ดาว์นโหลดใบสมัคร–

14 มิ.ย. 61

–ดาว์โหลดใบสมัคร–

16 มี.ค. 61

–ดาว์โหลดใบสมัคร–

12 ม.ค. 61

–ดาว์โหลดใบสมัคร–

4 ธ.ค. 60

–ดาว์โหลดใบสมัคร–

6 ก.ย. 60

–ดาว์โหลดใบสมัคร–

26 ธ.ค. 59

–ดาว์โหลดใบสมัคร–

8 พ.ย. 59

–ดาว์นโหลดใบสมัคร–

ก.ย. 59

  • รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย
    สังกัดคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 

รายละเอียดการสมัครดาว์นโหลดใบสมัคร

พ.ย. 58

มิ.ย. 58

ต.ค. 57

ก.ย. 57

–ดาว์นโหลดใบสมัคร–

–ดาว์นโหลดใบสมัคร–

ก.ค. 56

–ดาว์นโหลดใบสมัคร–

มิ.ย. 56

–ดาว์นโหลดใบสมัคร–

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *