ข่าว

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564 (สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช./ปวส.)

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564    โควตา รอบที่ 2

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช./ปวส.)

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564    รับตรง รอบที่ 1

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช./ปวส.)

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564    รับตรง รอบที่ 2

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช./ปวส.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *