ข่าว

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1/2562 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

📣📣 ประกาศ 📣📣

แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1/2562
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ประชุมพร้อมกัน
ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 423 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

👋สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :ฝ่ายกิจการนักศึกษา อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร
☎️ 02-665-3555 ต่อ 3032,3030
ที่ตั้ง : 517 ถ.นครสวรรค์ สวนจิตรลดา ดุสิต กทม. 10300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *