กิจกรรม

งานแสดงผลงาน FASHION SHOW “The Branding Project Urbanism and Clima” 12-13 February 2018

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รักษาการคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานแสดงแฟชั่นโชว์ “THE BRANDING PROJECT URBANISM AND CLIMA” ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบดีไซน์ และตัดเย็บ โดยนักศึกษา ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

THE BRANDING PROJECT “URBANISM” เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

 

THE BRANDING PROJECT “CLIMATE” เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *